Ağustos Ayı Yemek Listesi

Müdürlüğümüze bağlı yatılı kuruluşlarımızın 2017 Ağustos ayı yemek listesi ekte sunulmuştur. Bilgilerinize...

Yemek Listesi


Sonraki Sayfa: 2017 Yılı Personel Memnuniyet Anketi

Önceki Sayfa : Eylül Ayı Yemek Listesi