İl Müdür Yardımcıları Görev Dağılımı (06.04.2017)

İl Müdür Yardımcısı
Eyüp UZUN


GÖREV TANIMI:
1-Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş ve işlemleri
2-SED Sosyo-Ekonomik Destek iş ve işlemleri
3-Koruyucu Aile ve Evlat edinme ile ilgili işlemler
4-Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi iş ve işlemleri
5-Yabancı Uyruklu Refakatsiz Sığınmacı Aile ve Çocukların iş ve işlemleri
6-Personel Servisi iş ve işlemleri
7-Eğitim Birimi iş ve işlemleri (Aday Memur, Hizmet İçi Eğitimi, standart personel eğitimleri)
8-Personel disiplin soruşturmaları , personel özlük işleri, onaylar
9-4483 sayılı kanun ile ilgili iş ve işlemler
10-2828,5395,3413 (FORM-A) sayılı  kanun ile ilgili iş ve işlemler
11-Çocuk Hakları iş ve işlemleri
12-Çocuk  Koruma ve Koordinasyon İl Sekretaryası iş ve işlemleri
13-Sorumluluğundaki birimlerin YBS işlemlerini yürütmek
14-Doğum Yardımı iş ve işlemleri
15-Gelen-Giden Evrak kayıt işlemleri
16-
Romen vatandaşlara yönelik iş ve işlemler
17-Suriyeli yetim ve öksüz çocuklara yönelik iş ve işlemler

18-Engelli ve Yaşlı Hizmetleri ile İlgili iş ve işlemler
19-Aile ve Toplum Hizmetleri iş ve işlemleri
20-Görev alanıyla ilgili mahkeme takiplerini yapmak
21-Kendisine bağlı personelin mesai devam ve izin işlemlerini takip etmek
22-Sorumlu olduğu birimlerin Gerçekleştirme Yetkilisi, görevlerini yürütmek
23-Sorumluluğundaki birimlerin istatistiki bilgilerini tutmak ve brifing raporlarını hazırlamak
24- Kendisine bağlı birimlerin düzenli olarak denetimini yapmak

25-Kendisine bağlı birimlerin takibi gerektirir (yazışma, toplantı, eğitim çalışması, ziyaret, denetleme vb. )Aylık ve haftalık çalışma programı hazırlamak ve programa uymak ve takibini yapmak  
26- Kendisine bağlı birimlerin her ayın sonunda Aylık Faaliyet Raporlarını ve takip eden ayın Hedef ve Faaliyet Plan-Programlarını  İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne  gönderilmesinin takibini yapmak.
27-İl Müdürünün vereceği diğer görevler    

 

İl Müdür Yardımcısı
Volkan LAYIK

GÖREV TANIMI:
1-Satınalma iş ve işlemleri
2-Destek Hizmetleri,  Yatırımlar ve İnşaat İşleri
3-Kuruluşların  Ön Mali kontrol iş ve işlemleri
4-Bütçe Ödeneklerinin takibi iş ve işlemleri
5-Lojman iş ve işlemleri
6-Taşıt takip ve görevlendirme hizmetleri
7-Kurum Katkı paylarının takibi
8-Ayniyat servisi ile ilgili iş ve işlemler, (TİF)
9-Mutemetlik, Yolluk ve Tahakkukla ilgili iş ve işlemler
10- Özel Kuruluşların ödeme iş ve işlemleri
11-İş Güvenliği iş ve işlemleri
12-Doğum Yardımı ödemeleri iş ve işlemleri
13-Turgutlu Huzurevi Döner Sermayesi iş ve işlemleri
14-Toplam Kalite Yönetimi (İl Kalite Yönetim Temsilcisi)
15-Erişilebilirlik Komisyonu iş ve işlemleri
16-Sivil Savunma ile ilgili iş ve işlemler
17-
Kurum Genel Arşiv Hizmetleri
18-Bilgi İşlem (YBS şifre işlemleri, Kurum Brifingi Hazırlanması ve web sayfasının takibi)
19-Engelli Evde Bakım ile ilgili iş ve işlemler
20-Sorumluluğundaki birimlerin YBS işlemlerini yürütmek
21-Görev alanıyla ilgili mahkeme takiplerini yapmak
22-Kendisine bağlı personelin mesai devam ve izin işlemlerini takip etmek
23-Sorumlu olduğu birimlerin Gerçekleştirme Yetkilisi, görevlerini yürütmek
24-Sorumluluğundaki birimlerin istatistiki bilgilerini tutmak ve brifing raporlarını hazırlamak
25- Kendisine bağlı birimlerin düzenli olarak denetimini yapmak

26- Hizmet binasının, birimlerin tertip, düzen, temizlik ve güvenliğinin sağlanması ve takibini yapmak
27-Hizmet binasının güvenlik , yangın müdahale planlarının yenilenmesi ile Elektrik tesisatının kontrolünün yapılarak tutanağa bağlanması
28- Araç Takip Dosyasının denetlenmesini yapmak
29-Kendisine bağlı birimlerin takibi gerektirir (yazışma, toplantı, eğitim çalışması, ziyaret,  denetleme vb. )Aylık ve haftalık çalışma programı hazırlamak ve programa uymak ve takibini yapmak  
30- Kendisine bağlı birimlerin her ayın sonunda Aylık Faaliyet Raporlarını ve takip eden ayın Hedef ve Faaliyet Plan-Programlarını İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne  gönderilmesinin takibini yapmak.
31-Genel Bütçe’den YİKOB’a tahsisli olarak aktarılan ödeneklerin sarfı yoluyla yürütülecek her türlü  alım ve yapım ( yatırım) işlerinin yürütülmesi
32-İhale Takip Formlarının oluşturularak, doğrudan temin ve ihale yöntemleri ile ilgili yürütecekleri bütün işlemlerle ilgili ihale-temin işlemleri öncesi ve sonrasında İl Planlama ve Koordinasyon Merkezi Müdürlüğüne bilgi verilmesi
33-İl Müdürünün vereceği diğer görevler

İl Müdür Yardımcısı
Serap AKBAYIR

GÖREV TANIMI:
1-Özel Kreş ve Gündüz bakımevleri iş ve işlemleri
2-Özel Bakım Merkezleri, Özel Huzurevleri ile ilgili iş ve işlemler
3-Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü birimlerinin her türlü yazışma uygulama iş ve işlemleri
4-Kadın Konukevi 6284 sayılı yasa ile ilgili iş ve işlemler
5-Soma Madencileri Kazası Psiko-Sosyal Destek Merkezinin hizmetlerini koordinatör yardımcısı olarak  yürütmek
6-AEP Eğitim Faaliyetleri
iş ve işlemleri
7-Basın ve Halkla ilişkiler (Bilgi Edinme, BİMER, CİMER)
8-Alo 183 iş ve işlemleri
9-Gönül Elçileri Projesi Genel Koordinatörlüğü
10-Evlilik Öncesi Eğitim Faaliyetleri
11-Şİddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) iş ve işlemleri
12-6284 sayılı yasa ile ilgili iş ve işlemler
13-Özel Aile Danışma Merkezleri iş ve işlemleri
14-Şehit Yakınları ve Gaziler Birimi ile ilgişi iş ve işlemleri
15-Belirli gün ve haftaların takip ve koordinasyonu
16-Onurlandırma ve Gönüllü katkı ve katılımlar
17-Acil ve Afet durumlarda Yerel Düzey  Müdahale Planı iş ve işlemleri
18-Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) iş ve işlemleri
19-Sorumluluğundaki birimlerin YBS işlemlerini yürütmek21-Görev alanıyla ilgili mahkeme takiplerini yapmak
20-Kendisine bağlı personelin mesai devam ve izin işlemlerini takip etmek
21-Sorumlu olduğu birimlerin Gerçekleştirme Yetkilisi, görevlerini yürütmek
22-Sorumluluğundaki birimlerin istatistiki bilgilerini tutmak ve brifing raporlarını hazırlamak
23- Kendisine bağlı birimlerin düzenli olarak denetimini yapmak

24-Kendisine bağlı birimlerin takibi gerektirir (yazışma, toplantı, eğitim çalışması, ziyaret, denetleme vb. )Aylık ve haftalık çalışma programı hazırlamak ve programa uymak ve takibini yapmak  
25- Kendisine bağlı birimlerin her ayın sonunda Aylık Faaliyet Raporlarını ve takip eden ayın Hedef ve Faaliyet Plan-Programlarını  İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne  gönderilmesinin takibini yapmak.
26-İl Müdürünün vereceği diğer görevler  
 

Sonraki Sayfa: 2017 Yılı Genel Atama Dönemi Yer Değişikliği Duyurusu

Önceki Sayfa : Başsağlığı Mesajı